Değerlerimiz

Dürüstlük / Şeffaflık
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve şeffaflık öncelikli değerlerimizdir. Adil, tarafsız ve çıkar ilişkisinden uzak davranırız.
 
Gizlilik
Hazırlamış olduğumuz sınav ve belgelendirme işlemlerine ait tüm süreçleri gizlilik içerisinde yürütürüz. Aynı yaklaşımla, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Stratejik ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda, elde ettiğimiz bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. dökümanları paylaşmayız.
 
Sorumluluklarımız
Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk kuralları çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.