Fiyat Listesi

Genel Kurallar
Sınav ücretlerine KDV dahildir.
Birim birleştirme başvuruları için sadece sınavına girilecek birim/birimlerin ücreti ödenir
İşitme engelli adaylar, okuma-yazma bilmeyen veya farklı dilden sınav katılmak isteyen adaylar için yeminli tercüman görevlendirmesi MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından yapılacak tercüman ücreti tarafınıza fatura edilecektir.
    
Belge Masraf Karşılığına İlişkin Kurallar
Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
İlk Belge Basımı : 250 TL   
Yabancı Dilde İkinci Belge Basımı: 125 TL   
Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde İkinci kez Belge Basımı: 125 TL
(Kayıp, yıpranma, Kişisel Bilgilerde Değişiklik vb.)   
Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı: 125 TL
(Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme)
    
Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Mesleklerde Sınav Ücretinin Karşılanmasına İlişkin Kurallar
Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.
 
Ücret İadesine İlişkin Kurallar
Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
    
İndirim
Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
    
Ücretlerin yatırılacağı Banka Bilgileri:
Banka Adı:YAPI KREDİ BANKASI
Hesap Adı:MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş.
Hesap No:54778677
Şube:Levent Özel Bankacılık Merkezi-Şube Kodu:843
IBAN NO:TR29 0006 7010 0000 0054 7786 77

   GÜNCELLEME YAPILIYOR!!!!!