İtiraz/Şikayet

İTİRAZLAR

Başvuru sürecine ilişkin itirazlar başvuruya ilişkin eksikliklerin iletilmesi tarihinden itibaren 5 işgünü, sınav sürecine ilişkin itirazlar sınav bitiş tarihinden itibaren 5 işgünü, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonuçlarının açıklanması tarihinden itibaren 5 işgünü, belgelendirme kararına ilişkin itirazlar ise bildirim tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletilmelidir. Belirtilen süreler dışında yapılan itirazlar işleme alınmaz!!!!!

İtirazlarınızı “İtiraz/Şikayet Formu” nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz. (İtiraz-Şikayet Formu'nda yer alan  telefon ve e-posta adresi kısımlarını mutlaka doldurunuz)

Mesai saatleri içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşan itiraz hakkında, itirazın iletildiği iş günü, mesai saatleri dışında iletilenler içinse sonraki ilk mesai gününde, itiraz sahibine MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından geri dönülerek süreç hakkında bilgi verilir.

İtiraz değerlendirme sonucu 15 gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından itiraz sahibine bildirilecektir.

İtirazın çözüme kavuşturulamaması sonuç hakkında itiraz sahibinin tekrar itirazı olması durumunda 15 işgünü içerisinde İtiraz ve Şikayet Komisyonunun toplanması sağlanacak ve bu durumda itiraza nihai yanıtın sunulma süresi ilgili başvurunun MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezine ulaşması tarihinden itibaren 30 işgününü geçmeyecektir.

Komisyonun ilgili itiraz hakkında vardığı görüş belge verilmesi/verilmemesi kararını doğrudan etkiliyor ise ilgili alanda Değerlendirici Ölçütüne sahip kişi(ler)in görüşüne başvurulur ve çoğunluğun vardığı karara göre MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi sonucu ilan etme hakkına sahiptir.

Sözkonusu itirazın MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi personeli ile ilgili olması durumunda itiraza konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.

 

ŞİKAYETLER

Sınav ve belgelendirme sürecine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler ve personele ilişkin yaşanan memnuniyetsizliklere ilişkin şikayetlerin iletiminde herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Şikayetler belgelendirme başvurusunda bulunan başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişi veya üçüncü kişi veya taraflar tarafından istenildiği zaman iletilebilir.

Belgelendirilmiş kişi(ler) hakkında yapılan şikayetlerde şikâyet konusu hakkında kanıtlayıcı geçerli bir belge sunulmalıdır. Doğrulanamayan bilgi veya belgeler olması durumunda belgelendirilmiş kişi(ler) hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.

Şikayetleriniz için “İtiraz/Şikayet Formu”nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.(İtiraz/Şikayet Formu'nda yer alan  telefon ve e-posta adresi kısımlarını mutlaka doldurunuz)

Mesai saatleri içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşan şikayet hakkında, şikayetin iletildiği iş günü, mesai saatleri dışında iletilenler içinse sonraki ilk mesai gününde, şikayet sahibine MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından geri dönülerek süreç hakkında bilgi verilir.

Şikayet değerlendirme sonucu 15 gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından şikayet sahibine bildirilecektir.

Şikayetin çözüme kavuşmaması veya sonuç hakkında şikayet sahibinin tekrar itirazı söz konusu olduğunda, MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından en geç 15 işgünü içinde İtiraz ve Şikayet Komisyonunun toplanması sağlanır. Komisyonun şikayetin çözümüne yönelik bildirmiş olduğu görüşler, MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından değerlendirilerek başvuru sahibine yazılı olarak iletilir. Bu durumda şikayete nihai yanıtın sunulması süresi ilgili başvurunun MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne ulaşması tarihinden itibaren 30 işgününü geçmeyecektir.

Sözkonusu şikayetin MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi personeli ile ilgili olması durumunda şikayete konu olan personel kesinlikle değerlendirme faaliyetlerinde yer almayacaktır.