Kalite Politikası

Belgelendirme faaliyetlerinin tümünde güvenilir, tarafsız, saydam ve fırsat eşitliği yaratan yaklaşımımızla öncü konumda olmak,

TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme kriterleri ve bağlı bulunulan yasal ve mevzuat şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, sürekli kılmak ve tüm çalışanların kalite yönetim sistemi faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak,

Tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve belgelendirme hizmetinin güvenilir ve kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamak adına adil ve önyargıdan uzak denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirerek hizmet kalitesini arttırmak,

Ölçme, değerlendirme faaliyetlerinin konusunda uzman eğitimli personel tarafından yerine getirilmesini ve değerlendiriciler arasında tutarlığı sağlamak,

Ölçme ve değerlendirmenin ilgili ulusal yeterliliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak adına gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,

Belgelendirme faaliyetleri kapsamında iletilen her türlü itiraz ve şikayeti titizlikle ele almak ve tarafsız bir şekilde değerlendirmek,

Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak

 

Kalite politikamızı oluşturmaktadır.

 

MESS SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ ÜST YÖNETİMİ