Misyonumuz

İşgörenlerin, örgün öğretim sisteminde edindikleri eğitimin ardından, iş hayatının akışı içerisinde, alaylı öğrenme yolu, çalıştıkları kurumların planlı-plansız eğitim olanakları ve bireysel çabalarıyla elde ettikleri mesleki kazanımları standart ve objektif bir biçimde belgelendirmelerini sağlamaktır. Böylelikle işgörenler, MYK onaylı bir mesleki belgeye sahip olarak, yetkinliklerini kariyer planlarına yansıtabilecek, ilk işe giriş ya da iş değişikliği durumlarında insan kaynaklarına belge sunabilecek ve eksiklikleri olan konuları görerek eğitim alabilecek/talep edebileceklerdir. 

İşverenler açısından ise, mevcut çalışanlarının yetkinliklerini görme, değerlendirme, eksik olan alanların eğitim ile giderilmesi, ilk işe alımlarda doğru kişiye ulaşma, kurum kültürü ve stratejik hedefleri ile uyumlu homojen bir işgücü elde edilmesi, kalite ve verimliliğin artması, katma değer yaratan nitelikli çalışma ortamına ulaşılması hedeflenmektedir.