Sıkça Sorulan Sorular

1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 

2. Ulusal Meslek Standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

3. Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;

- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.  ……. Bölümden Ustalık/Kalfalık Belgem var, Mesleki Yeterlilik Belgesi almam gerekiyor mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

5. İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl yararlanabilirim?

İşsizlik fonu 31.12.2021 itibari ile sona ermiştir. Ancak tekrar fonunun yürürlüğe girmesi olduğunda:

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi sınav ve belgelendirme sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir.

İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir.  Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6. Engel durumum mevcut. Sınava girmemde herhangi bir mahsur var mı?

Başvuruda bulunan adayın, “Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda konu MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

 

7. 10 kişi sınav ve belge başvurusunda bulunsak indirim yapar mısınız?

MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi, MYK mevzuatları ve TÜRKAK akreditasyon kuralları gereği belirlenen ücret tarifesini her adaya eşit bir şekilde uygulamak durumundadır. Toplu başvurularda herhangi bir indirim uygulanmaz.

 

 8. Eğitim veriyor musunuz?

MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi sadece sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Herhangi bir eğitim vermez, önermez.

 

9. Sınavda çıkabilecek sorularla ilgili bir kaynak var mı?

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

10. …… şu işi yapıyorum hangi yeterlilikte belge almam gerekiyor?

Adayın yaptığı iş Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları referans alınarak belirlenmektedir. Aday, kamuya açık olan web sitemiz ile MYK’da web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılabilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal  Meslek Standartları

 

11. Türkçe/Okuma-yazma bilmiyorum. Sınava katılım sağlayabilir miyim?

Adayın başvuru aşamasında bu durumu bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilir.

Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından tercüman, okuma yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir.

 

12. Sınava girdim, sınav sonuçlarımı ne zaman nerden öğrenebilirim?

Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na bildirilir ve sonuçlar elektronik ortamda duyurulur. Sistemde kayıtlı cep telefonlarınıza sınav sonuçlarının açıklandığına dair sms gönderimi yapılır. Kaynak alanında yapılan sınavlarda kaynak numunelerine ait test raporları teslim alındıktan sonra sonuç bildirimi yapılabilecektir.

 

13. MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ni arıyorum ama ulaşamıyorum.

MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ni telefon ile aramanız ve ulaşamamanız durumunda sibem@sibem.com.tr adresine e-posta gönderip veya kişisel hesaplarınızda yer alan destek bölümünden mesajınızı iletmeniz halinde size en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

 

14. Belge Yenileme ne anlama gelmektedir?

Belge yenileme, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin belge süresinin uzatılmasını sağlayan bir işlemdir. Her Mesleki Yeterlilik Belgesinin belirli bir geçerlilik süresi vardır ve ilgili Ulusal Yeterlilik ile usul esaslarca belirlenen yöntemlere göre belge geçerlilik süresi uzatılmaktadır. Aksi takdirde belge geçerliliğini yitirmektedir.

Belge yenileme işlemleri sınavlı veya sınavsız olarak 2 alternatifle uygulanmaktadır.

Sınavsız belge yenileme: Sınav olmadan adayın belgesine ait istenilen kanıt belgelerin uygunluğu ile belge yenileme yapılmasıdır.

Sınavlı belge yenileme: Sadece belgeye ait olan birimlerde performans sınavları ile belge yenileme yapılmasıdır.

Not 1: Sınavsız belge yenileme yapılmasını isteyen belge sahipleri kuruluşumuzdan belgelendirilmiş olmalı ve sahip olduğu yeterliliğe göre sınavsız belge yenileme alternatifinin olması gerekmektedir.

Not 2: Belgesi farklı firmadan alınmış ve çeşitli sebeplerden dolayı firmanın kapanması ile belgelerin gözetim vb. takipleri için kuruluşumuza aktarılmış belge sahipleri de kuruluşumuzdan belgelendirilmedikleri için sınavsız belge yenileme hakkından yararlanamaz.

 

 15. Belgemi Yenilemem için ne zaman başvuru yapmalıyım?

Belge yenileme başvuruları adayın belgesinin geçerliliğinin son 6 ayı içerisinde başlar. Bu süreye girildikten sonra adayın başvuru yapma hakkı başlar ve belgesinin geçerliliğinin olduğu son günün 1 yıl sonrasına kadar devam eder.

Önemli: Belge yenilemenin son süresine yakın (belge geçerlilik süresinden sonraki yılın son 1 ay ve daha yakın bir zamanda) başvuru yapılması, başvurunun eksik olması, kargonun ulaşmaması veya farklı vb. nedenlerden dolayı risk içermektedir. Unutulmamalıdır ki tüm başvurunun eksiksiz olarak yapılması ve tarafımıza teslim edilmesi ile başvuru yapılmış sayılmaktadır. Bu yüzden belge geçerlilik süresini beklemeden daha öncesinden başvurunun yapılması olası mağduriyetleri azaltacaktır.

 

16. Belge yenileme başvurusu yaptım. Ne kadar bir süre ile belgeye sahip olabilirim?

Usul ve esaslar gereği sınavsız belge yenileme; başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

17. Belge yenileme başvurusu yaptım. Ancak belgemin süresi doldu. Belgem Halen geçerlimi?

Hayır. Belge geçerlilik sürenizin sona erdiği tarihten sonra belge yenileme işlemi yapılmış ise yeni olan belge kararının tarihi ile birlikte belgenizin geçerliliği başlamaktadır.

 

18. Belge geçerlilik sürem doldu. Yine de başvuru yapabilir miyim?

Evet. Belge geçerlilik sürenizin dolmasından sonraki geçen 1 yıl süre içerisinde başvuru yapılabilir.

 

19. İşsizlik Fonundan yararlanabilir miyim?

İşsizlik fonu 31.12.2021 itibari ile sona ermiştir. 

 

20. Sınavlı veya Sınavsız hangi yönteme başvuru yapmalıyım?

Belge yenileme süreçleri; ilgili ulusal yeterliliğe ve usul esaslara göre belirlenmektedir. Size ait olan belgenin seçeneklerine göre uygun yönteme başvurabilirsiniz.

 Yetkimiz kapsamında bulunan tüm ulusal yeterliliklerde sınavsız belge yenileme alternatifi bulunmaktadır.

 Detaylı bilgi için lütfen ilgili Belgelendirme kapsamına bakınız.

 

21. Kaynak alanına ait belge yenileme için hangi yönteme başvurmalıyım?

Yetkimiz kapsamında bulunan kaynak alanındaki yeterliliklerde belge geçerlilik süresine göre sınavlı ve sınavsız yeniden belgelendirme yöntemi seçilmesi gerekmektedir. Buna göre;

 

Çelik Kaynakçısı Seviye 3 ve Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Yeterlilikleri için;

Belgenizin geçerlilik süresi 2 yıl ise sınavsız belge yenileme,

Belgenizin geçerlilik süresi 3 yıl ise sınavlı belge yenileme yapılmaktadır.

 

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4, Kaynak Operatörü Seviye 4 ve Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Yeterlilikleri için;

 Belgenizin geçerlilik süresi 3 yıl ise sınavsız belge yenileme,

Belgenizin geçerlilik süresi 6 yıl ise sınavlı belge yenileme yapılmaktadır.

 

 22. Sınavsız belge yenilemede istenecek belgeler nelerdir?

  1.        Kanıt doküman (*)
  2.        https://portal.sibem.com.tr/basvuru adresi üzerinden online kayıt sonucu oluşturulan başvuru formunun imzalanarak kargo ile gönderilmesi
  3.        Online kayıt sonrası yine sistemden türetilecek belge kullanım sözleşmesinin 2 nüsha imzalanarak kargo ile gönderilmesi
  4.        Kimlik fotokopisinin kargo ile gönderilmesi (din, kan grubu, medeni durum gibi bilgilerin kapatılarak kimlik fotokopisinin gönderilmesini rica ederiz)
  5.        Sınavsız belge yenileme ücretinin ödendiğine dair dekont
  6.        Başarılı olunursa belge bedel ücretinin alınması

  Detaylı bilgi için lütfen Sınav ve Belgelendirme Süreci kısmına bakınız.

 

23. Sınavsız belge yenilemek için gerekli olan kanıt doküman nelerdir?

(*) Sınavsız Belge Yenileme eğer yetkimizde olan ve kaynak alanı haricindeki bir ulusal yeterliliklerde ise Kanıt doküman belge geçerlilik tarihinin son 6 ayını veya belge geçerlilik süresi içindeki 2 yılı içeren ve firma tarafından imzalanmış bir çalışma yazısı veya ilgili tarihleri içeren barkotlu SGK dokümanıdır.

 (*) Sınavsız Belge Yenileme eğer yetkimizde olan kaynak alanında bir ulusal yeterliliklerde ise

Kanıt doküman belge aldığı performans sınavına uyumlu 2 adet kaynak numunesinin istenilen testlerden başarılı bulunulmasıdır.

Eğer Kanıt olarak SGK Dokümanı Gönderilmek İstenirse;

- Göndereceğiniz SGK dokümanında ücret vb. bilgiler kapatılmalıdır.

- SGK dokumanı üzerinde bulunan meslek kodunun belge yenileme yapılacak meslek ile uyumsuz olması durumunda işveren tarafından antetli ve kaşe-imzalı olacak şekilde belge yenileme yapılacak işi yaptığına dair ayrıca bir yazı gerekmektedir.

 Kaynak Kanıt Dokümanı için;

- Numune detay bilgileri için lütfen sibem@sibem.com.tr adresine mail atınız.

- Gelen bilgiye istinaden yapılan kaynak numunelerinin testlerinin başarılı olması halinde belge yenileme işlemi yapılacaktır

 

 24. Sınavsız belge yenilemede ücret ne kadardır?

Sınavsız belge yenileme ücreti 250 TL’dir. Belge alınmasına hak kazanılması durumunda belge bedel ücreti olan 125 TL ayrıca talep edilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen Fiyat Listesine bakınız.

 

 25. Sınavsız belge yenilemede ücret nasıl ödenir?

Ödeme aşağıdaki banka hesabına yapılır.

Banka Adı: GARANTİ BANKASI

Hesap Adı: MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş.

Hesap No: 6298438

Şube: Garanti BBVA Boğaziçi Ticari Şubesi-Şube Kodu:1666

IBAN NO: TR55 0006 2001 6660 0006 2984 38

Dekont açıklama kısmına belge sahibinin adı soyadı yazılmalıdır. Toplu olarak ödeme yapmak isteyen firmalar için dekont açıklama kısmına Belge sahip sayısı, sınavsız BY ifadesi yazılmalıdır. Ayrıca ödemesi gerçekleştirilen belgeye sahiplerinin kimlik numaraları, adı soyadı, başvurdukları ulusal yeterlilik ismi ve ödenen tutarın yer aldığı bir tabloyu içeren bilgilendirme yazısını antetli kâğıtta olacak şekilde kurumunuzdan yetkili kişilerce imzalanıp yollanılması gerekmektedir.

 

26. Sınavlı belge yenilemede istenecek belgeler nelerdir?

Sınavsız belgelendirme ile belge yenileme şartlarına uymayan belge sahipleri sınavlı belge yenileme seçeneği ile belge yenileme başvurusu yapabilir. Sınavlı belge yenileme sürecinde sadece sahip olunan belgenin içeriğine ait performans sınavı gerçekleştirilir. Başarılı olunması durumunda belge yenilenir.

Sınavlı belge yenileme işleminde de Kanıt doküman haricinde tıpkı sınavsız belge yenilemedeki gibi başvuru evrakları alınmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen Sınav ve Belgelendirme Süreci kısmına bakınız.

 

27. Sınavlı belge yenilemede ücret ne kadardır?

Sınavlı belge yenileme ücreti ilgili Ulusal Yeterlilik ve birimlerine göre değişmektedir. Bu açıdan web sitemizde yer alan fiyat listesi bölümünden sınavlı belge yenileme ücretlerine ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen Fiyat Listesine bakınız.

 

 28. Belgem elime ne zaman ulaşacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben en geç 2 ay içerisinde belgeleriniz tarafınıza ulaşacaktır. Sınavdan başarılı olmanız durumunda https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belge_sorgula&view=belge_sorgula linkinden belgenizi sorgulayabilirsiniz veya www.turkiye.gov.tr adresinden “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama” ve “Sınav Geçmişi Sorgulama” hizmetlerine  e-devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla erişebilirsiniz.

 

 29. İtiraz veya şikayetimi nereye nasıl iletebilirim?

Her türlü itiraz veya şikayetinizi kişisel hesaplarınızda bulunan itiraz-şikayet bölümünden veya MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi web sitesindeki "İtiraz-Şikayetler" bölümünde yer alan formları kullanarak posta yoluyla iletişim kısmında belirtilen adrese iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan itiraz ve şikayetleriniz itiraz-şikayetler bölümünde belirtilen süreler içerisinde değerlendirilecek ve sonuç hakkında tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.