Üst Yönetim Taahhüdü

MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi Üst Yönetimi olarak;

TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme şartlarına ve bağlı bulunulan yasal ve mevzuat şartlarına uyulacağını,

MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi faaliyetleri gereği ihtiyaç duyulan tüm kaynakların sağlanacağını,

Belgelendirme faaliyetlerinin tümünde gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uygun hareket edileceğini,

Belgelendirme başvurusunda bulunan kişilere gereksiz mali şartlar veya bir birlik, gruba üye olunması vb. gibi sınırlayıcı şartlar öne sürülmeyeceğini,

Belgelendirme hizmeti verilecek kişilere belge taahhüdünde bulunulmayacağını,

Belgelendirme hizmeti verilen kişi veya kuruluşlara karşı tarafsız, bağımsız, eşit ve adil davranılacağını, üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılabilecek baskılardan etkilenilmeyeceğini,

Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin her türlü baskıdan uzak tutulacağını, personel ve komisyonların kararlarının hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini,

Belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı etkileyebilecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek her türlü durum için gerekli önlemlerin alınacağını,

Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin edinilen tüm bilgi, belge ve kararların gizli tutulacağını, yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını,

 

Kabul, Beyan ve Taahhüt Ederiz.

 

MESS SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ ÜST YÖNETİMİ